اشعار ناب پارسی

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

سرها در گریبان است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۷ ، ۱۶:۱۶
یاسر

گیرم ای دوست قمار از همه عالم بردی

دست آخر همه را باخته می باید رفت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۷ ، ۰۸:۰۴
یاسر

چگونه وصف کنم هیئت غریب تو را

که در کمال ظرافت کمال والایی است

تو از معابد مشرق زمین عظیم تری

کنون شکوه تو و بهت من تماشایی است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۰۸:۰۶
یاسر

دردی از حسرت دیدار تو دارم که طبیب

عاجر آمد که مرا چاره درمان تو نیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۷ ، ۱۰:۲۷
یاسر

باید بچشد عذاب تنهایی را

مردی که ز عصر خود فراتر باشد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۰۸:۲۳
یاسر

انچه از سیمای من پیداست غیر از درد نیست

گر چه گاهی پشت یک لبخند پنهان می شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۹:۳۹
یاسر

وادی عشق بسی دور و دراز است ولی

طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۷ ، ۰۹:۰۰
یاسر

سعدی مگر چو من بود وقتی که این غزل گفت

"مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا"

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۷ ، ۰۸:۵۹
یاسر

دو روزی با غم و رنج حوادث صبر کن بیدل

جهان آخر چو اشک از دیده ات یک بار می افتد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۷ ، ۰۸:۵۷
یاسر
به هیچ حیله در آغوش در نمی آیی
مگر تو را ز نسیم بهار ساخته اند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۹:۱۴
یاسر