اشعار ناب پارسی
آخرین مطالب

اگر تمام گل ها را هم از شاخه بچینید

نمی توانید جلوی آمدن بهار را بگیرید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۳
یاسر

چو اندر تبارش بزرگی نبود

نیارست نام بزرگان شنود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۸
یاسر

چو جنگ آوری با کسی برستیز

که از وی گزیرت بود یا گریز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۰۷
یاسر

گر این تیر از ترکش رستمی است

نه بر مرده بر زنده باید گریست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۸
یاسر

ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان

به چه کار آیدت آن دل که به جانان نسپاری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۷ ، ۱۶:۵۵
یاسر

وجودی دارم از مهرت گدازان

وجودم رفت و مهرت همچنان هست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۴:۲۸
یاسر

جهان آلوده خواب است و من در وهم خود بیدار

چه دیگر طرح می ریزد فریب زیست

در این خلوت که حیرت نقش دیوار است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۱:۱۷
یاسر

صائب تو را که طاقت دیدار یار نیست

از انتظار دوست چه حاصل، چه فایده؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۷ ، ۱۰:۲۵
یاسر

عمری دگر بباید بعد از فراق ما را

کاین عمر صرف کردیم اندر امیدواری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۷ ، ۰۹:۳۴
یاسر

با جمله برآمیزی و از ما بگریزی

جرم از تو نباشد گنه از بخت رمیده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۷ ، ۱۰:۲۵
یاسر