اشعار ناب پارسی
آخرین مطالب
به هیچ حیله در آغوش در نمی آیی
مگر تو را ز نسیم بهار ساخته اند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۹:۱۴
یاسر

ای دوست بیازار مرا هر چه توانی

دل نیست اسیری که ز آزار گریزد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۷ ، ۰۹:۰۵
یاسر

حافظ کجای کاری؟ فالت غلط درآمد

گفتی غمت سرآید، این عمر من سرآمد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۷ ، ۱۰:۲۴
یاسر

دیدی که یار چون ز دل ما خبر نداشت

ما را شکار کرد و بیفکند و برنداشت

ما بی خبر شدیم که دیدیم حسن او

او خود ز حال بی خبر ما خبر نداشت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۶
یاسر

سعدیا دور نیک نامی رفت

نوبت عاشقی است یک چندی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۳
یاسر

حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا

من چرا عشرت امروز به فردا فکنم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۵۹
یاسر

گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی

ور نه بسیار بجویی و نیابی بازم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۷ ، ۰۸:۴۱
یاسر

آن که هرگز چون کلید گنج مروارید

گم نمی شد از لبش لبخند

خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان

خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۵۴
یاسر

انگشت به لب مانده ام از قاعده عشق

ما یار ندیده تب معشوق کشیدیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۵۵
یاسر

چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار

از آن دریای بی پایاب، آسان

به فرزندان و یاران گفت چنگیز

که گر فرزند باید، باید این سان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۵۷
یاسر