به نیکی گرای و میازار کس

ره رستگاری همین است و بس

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۰۴
یاسر

نه تنها غم که لبخند سلامت باد مستان هم

گواهی می دهد دنیای ما دنیای شادی نیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۶ ، ۱۶:۳۷
یاسر
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۱:۱۲
یاسر

دلبسته و دیوانه اقبال خودت باش

سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش

پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت

منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۶ ، ۱۴:۲۹
یاسر

دامن از دست من ای یار کشیدی، چه توانم

گله ای نیست اگر دامن اغیار گرفتم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۶ ، ۰۹:۰۹
یاسر

شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی

دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهدشد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۶ ، ۰۹:۲۳
یاسر

بدنامی حیات دو روزی نبود بیش

آن هم کلیم، با تو بگویم چه سان گذشت

یک روز صرف بستن دل شد به این و آن

روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۶ ، ۰۹:۳۳
یاسر

پس عزا بر خود کنید ای خفتگان

چون که بد مرگی است این خواب گران

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۰۹:۴۲
یاسر

بلای هجر بسیار است و ما بسیار کم طاقت

نمی دانیم حال ما چه خواهدبود دور از تو

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۶ ، ۱۶:۳۸
یاسر

بر درخت زنده بی برگی چه غم

وای بر احوال برگ بی درخت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۱۵:۱۲
یاسر