اشعار ناب پارسی
بایگانی

۱۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

اشکی که درون دیدگان تاک است

معجونی از آب و آفتاب و خاک است

من پاک تر از این سر نمی دانم چیست

پس هر چه که از تاک برآید پاک است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۴ ، ۱۵:۴۲
یاسر
ای یار ناسامان من، از من چرا رنجیده ای
وی درد و ای درمان من، از من چرا رنجیده ای
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۵۱
یاسر
دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد
گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۴ ، ۰۸:۴۲
یاسر

آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست

وان کس که مرا گفت نکو، خود نیکوست

حال متکلم از کلامش پیداست

از کوزه همان برون تراود که در اوست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۱۲
یاسر

چو دانا نماید به کاری درنگ

به پیروزی آرد جهانی به چنگ

همه کارها در فروبستگی

گشاید و لیکن به آهستگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۳۳
یاسر

روزگار است آن که گه عزت دهد گه خوار دارد

چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۳۱
یاسر

بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار

روز فراق را که نهد در شمار عمر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۲۸
یاسر

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

عالم از ناله عشاق مبادا خالی

که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد

پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور

خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۴ ، ۱۷:۰۸
یاسر

هنوز گریه بر این جویبار کافی نیست

ببار ابر بهاری، ببار... کافی نیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۲۵
یاسر

کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست

هیـچ بازار چنین گرم کـــه بـازار تـو نیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۴ ، ۰۸:۱۵
یاسر