اشعار ناب پارسی
بایگانی

۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

نیست در دیده ما منزلتی دنیا را
ما نبینیم کسی را که نبیند ما را
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۵ ، ۱۲:۱۳
یاسر

گرفتم آن که جهانی به یاد ما بودند

دگر چه فایده از یاد می رسد ما را

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۵ ، ۱۴:۰۹
یاسر

چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین

گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند ز من

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۵ ، ۱۳:۱۲
یاسر

چون شمع، دم ز شعله شوق تو می زنیم

خالی مباد زین تب گرم استخوان ما

ما معنی مسلسل زلف تو خوانده ایم

مشکل که مرگ قطع کند داستان ما

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۵ ، ۱۳:۲۷
یاسر

نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی

که ز دوستی بمیریم و تو را خبر نباشد

به رهت نشسته بودم که نظر کنی به حالم

نکنی که چشم مستت ز خمار برنباشد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۵ ، ۰۹:۴۵
یاسر

گفتم چگونه می کشی و زنده می کنی

از یک جواب کشت و جواب دگر نداد

ای دیده، آب خویش نگه دار بعد از این

که آتش به ده رسید و به خرمن نایستاد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۵ ، ۱۷:۰۰
یاسر

جام می و خون دل، هر یک به کسی دادند

در دایره قسمت، اوضاع چنین باشد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۲۸
یاسر