اشعار ناب پارسی
بایگانی

۱۰ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

بلوار میرداماد، با لحظه های آزاد

پنجاه سال دیگر، از ما می آورد یاد

در روزهای رنگین

یک روز آفتابی، با آسمان آبی

آن سوی عصر غربت، تصویری ار رفاقت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۱۱
یاسر

من از تکرار می ترسم

من از تکرار آن جنجال ناهنجار می ترسم

من از فردای این دیوار

من از خروارها آوار می ترسم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۳۷
یاسر

به سان رود

که در نشیب دره سر به سنگ می زند

رونده باش

امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۳۶
یاسر

فزون ز تلخی مرگ است تلخی خواهش

به درد خویش بمیر، از کسی دوا مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۳۷
یاسر

از دست رستخیز حوادث کجا رویم؟

ما را میان بادیه باران گرفته است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۰۲
یاسر

به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار

که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار

اگر زمین تو بوسد که خاک پاک توام

مباش غره که بازیت می دهد عیار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۱۵
یاسر

اگر ای حریف، داری نظری به روی یاری

به بهار خویش خوش شو که بهار من نیامد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۲:۳۹
یاسر

جان هر زنده دلی زنده به جانی دگر است

سخن اهل حقیقت ز زبانی دگر است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۰۶
یاسر

آن کس که به کوه ظلم خرگاه زند

خود را به دم آه سحرگاه زند

ای راهزن از دور مکافات بترس

راهی که زنی تو را همان راه زند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۱۲
یاسر

کدامین سوگ می گریاندت ای ابر شبگیران اسفندی؟

اگر دوریم اگر نزدیک

بیا با هم بگرییم ای چو من تاریک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۰۸
یاسر