اشعار ناب پارسی

۱۳ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

بر ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار

فکری به حال خویش کن این روزگار نیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۵ ، ۱۶:۳۶
یاسر

تیره روزان جهان را به چراغی دریاب

تا تو را پس از مرگ، شمع مزاری باشد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۵ ، ۱۲:۰۶
یاسر

ای گل شوخ که مغرور بهاران شده ای

خبرت نیست که در پی چه خزانی داری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۵ ، ۱۲:۰۴
یاسر

دوستان شاد شوند از غم پنهانی ما

کوه را آب دهد بی سر و سامانی ما

ما که ویران شدگانیم بدین دلشادیم

که جهانی شده آباد ز ویرانی ما

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۵ ، ۰۹:۲۵
یاسر
گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است
اما چه سود، حاصل گل های پرپر است
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۵ ، ۱۲:۰۶
یاسر

امشب اندوه تو بیش از همه شب شد یارم

وای از این حال پریشان که من امشب دارم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۵ ، ۲۳:۱۵
یاسر

سری کز تو گردد بلندی گرای

به افکندن کس نیفتد ز پای

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۵ ، ۱۷:۲۰
یاسر

تو را چه غم که شب ما دراز می گذرد

که روزگار تو در خواب ناز می گذرد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۵ ، ۰۸:۲۱
یاسر

آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد

بلکه در جنت فردوس نباشد چو تو حور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۵ ، ۱۰:۱۵
یاسر

با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج

حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج

یک عمر دویدیم و به جایی نرسیدیم

یک آه کشیدیم و رسیدیم به معراج

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۵ ، ۱۰:۱۳
یاسر